Lista oprogramowania dostępnego dla pracowników Wydziału AEI

  • Microsoft Office 2010
  • Microsoft Visio 2010
  • MatLab 2016b x64
  • MatLab 2015b x32
  • LabView 2019
  • Visual Studio 2019
  • Eset Antywirus (oprogramowanie to może być również zainstalowane samodzielnie przez pracowników Wydziału, zgodnie z informacjami na stronie. Pragnę zwrócić uwagę na zapis: " Aktywacja programu antywirusowego następuje AUTOMATYCZNIE po zainstalowaniu, jeżeli komputer znajduje się w sieci Wydziału. Połączenie poprzez VPN czy Eduroam NIE AKTYWUJE licencji.")
  • produkty Microsoft zgodnie z umową Microsoft Azure Dev Tools for Teachnig - Pełna lista na dzień 29.10.2020 (W przypadku chęci instalacji starszych wersji oprogramowania zwracamy uwagę, iż oprogramowanie może być już niedostępne do pobrania w związku z jego wycofaniem przez producenta i w związku z tym niemożliwe do instalacji)

 

Oprogramowanie do samodzielnej instalacji przez pracowników Wydziału - wykorzystując do tego celu uczelniany adres e-mail: